top of page

בן כמה הפסנתר שלי?

pinblock-serial.jpg

כל פסנתר מקבל מספר סידורי בעת יצורו במפעל. בדרך כלל הוא ממוקם במיקום כלשהו באזור זיזי הכוונון שעל יציקת הברזל, אם כי לפעמים הוא נמצא במקום אחר או שקשה למצוא אותו. בתמונה ניתן לראות מיקום אופייני.

אם נראה על הפסנתר יותר ממספר סידורי אחד, בדרך כלל המספר הסידורי האמיתי ארוך יותר, והשני הוא מספר ששימש את המפעל במהלך הייצור.

אם היצרן עדיין פעיל, יתכן שהוא יוכל לספק את שנת הייצור מהמספר הסידורי. לפעמים המידע נמצא באתר האינטרנט של היצרן.

 

ישנם אטלסים לפסנתרים שהמספקים מידע על רוב הדגמים והיצרנים המוכרים. כאשר תאריכים אינם זמינים באטלסים, או שלא ניתן למצוא את המספר הסידורי, טכנאי מנוסה או בונה מחדש עשוי להעריך את גיל הפסנתר על פי מאפיינים טכניים או מעיצוב רהיטים. אתם מוזמנים להשתמש במחשבון שבהמשך העמוד. המחשבון הינו באדיבות https://pianoagecalculator.com, ואם ישנה בעיה בהצגתו ניתן להיכנס לאתר ישירות

שווי פסנתר תלוי בגורמים רבים פרט לגילו, כגון איכות החלקים הפנימיים והמצב החיצוני של הפסנתר, וכמובן שלא כל פסנתר ישן הינו פסנתר עתיק. אנו ברסיטל פסנתרים מספקים שירות של הערכת שווי לפסנתר. אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר לייעוץ בנושא

bottom of page